Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2012

Qua Loa

Truyện cười nhân gian

Sau khi xử LM Nguyễn Văn Lý (NVL), cán bộ CS ở Huế đưa chỉ thị cho các cán bộ cấp dưới tổ chức học tập cho nhân dân từ tỉnh, huyện, đến các xã về việc xét xử này để đễ phòng các phần tử phản động!


Trong một cuộc họp nhân dân của một xã, bí thư chi bộ nói: 

-Đồng bào xem đó, đảng và nhà nước ta thật là nhân đạo! Tên NVL cấu kết với các thế lực phản động để chống phá đất nước ta, thế mà đảng ta chỉ kết tội hắn có 8 năm! Đúng ra tội hắn phải chịu tù 20 năm mới đáng! Nếu ai thấy kẻ nào như NVL thì phải khẩn trương báo cáo để đảng kịp thời mang ra trị tội! Bây giờ đồng bào thấy gì về phiên xử thì hãy phát biểu ý kiến của mình cho mọi người cùng quán triệt đi! 


Một ông lão dơ tay xin phát biểu: 

-Dạ thưa cán bộ! Tui thì chỉ nghe qua loa, rồi tòa xử qua loa, sau đó kết tội cũng qua loa!

- Ông kia! Tòa án nhân dân xét xử mà ông dám bảo là qua loa à! Ông chưa thông hiểu chính sách của đảng và nhà nuớc ta! Bộ ông muốn chống lại đảng và nhân dân à! Ông cần phải được học tập cải tạo lại tư tưởng cho thông suốt! 

-Dạ thưa cán bộ! Nhà nước nói là xử công khai mà khi tui tới tòa thì công an không cho vào nên tui phải ngồi ngoài trời ngay dưới cái loa gắn trên cột điện! Cho nên mọi thứ tui nghe đều qua loa, rồi nghe toà xử cũng qua loa, tới phiên tòa kết tội thì cũng qua loa chứ có thấy cái chi mô mà phát biểu!!!!

Lưu trữ

Tự điểnTự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"