Thứ Tư, 30 tháng 4, 2008

Ngọn đuốc Olympic 2008

Giờ này ngọn đuốc Olympic đã chạy ngang thành phố Saigon, có bao nhiêu người trong chúng ta làm một việc gì đó để đón chào hay chống đối Trung Quốc. Chắc là nhiều người mừng nhìn thấy ngọn đuốc biểu tượng của Thể Thao, và có một số đang tỏ lòng căm phẫn đối với Trung Quốc ở một nơi nào đó của quê hương? Bản tin của báo Trung Quốc ghi "Viêtnamese eager to watch Beijing torch relay" Sao mà đọc chữ Eager mà ghét thế , đúng là chữ nghiã, xúc động hay khích động cũng chỉ vì một chữ thôi.
Bạn sẽ làm gì ? đã làm gì? Còn tôi chỉ ngồi đây băn khoăn, tôi đã không còn tuổi trẻ ....đó có phải là một lý do chính đáng không nhỉ. Cụ Hoàng Minh Chính còn tranh đấu cả đời cho đến lúc chết ngoài 80 cơ mà. Thế thì lý do gì ?

Lưu trữ

Tự điểnTự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"