Tài liệu

Cẩm nang Vượt tường lửa có thể đọc ở Đặc Trưng nếu không download được
An nam chí lược - Lê Tắc ( 1335 )
Bản sắc Việt Nam - Đinh Khang Hoạt
Đại nam quốc sử diễn ca - Lê Ngô Cát & Phạm Đình Toái
Đại việt sử ký toàn thư - Lê Văn Hưu & Phan Phu Tiên & Ngô Sĩ Liên .. ( 1697 )
Đại việt sử lược - Khuyết Danh ( 1377 - 1388 )
Đại việt thông sử - Lê Quý Đôn ( 1759 )
Khâm định Việt sử thông giám cương mục - Quốc sử quán triều Nguyễn ( 1856 - 1881 )
Lam sơn thực lục - Nguyễn Trãi ( 1431 )
Quốc triều chánh biên toát yếu - Tổng tài Quốc sử quán triều Nguyễn Cao Xuân Dục ( 1908 )
Thiền uyển tập anh - Kim Sơn - Thiền phái Trúc lâm ( 1337 )
Việt nam sử lược - Lệ Thần Trần Trọng Kim
Việt sử toàn thư - Phạm Văn Sơn ( 1960 )
Việt sử tiêu án - Ngô Thời Sỹ ( 1775 )
Người Trung Quốc xấu xí - Bá Dương - Dịch giả Nguyễn Hồi Thủ (Có thể xem ở đây hay download pdf file
Con_đường_viet_nam.pdf Trần Huỳnh Duy Thức

Lưu trữ

Tự điểnTự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"