Thứ Ba, ngày 19 tháng 7 năm 2016

Về một cuộc biểu tình bị dập tắt.

Người Buôn Gió

Chủ nhật ngày 17 tháng 7 năm 2016, cuộc biểu tình phản đối quân Trung Cộng xâm lược tại Hà Nội đã không xảy ra. Trước đó vài ngày lời kêu gọi biểu tình được phát đi từ nhóm NoU, đây là một câu lạc bộ bóng đá được thành lập sau sự kiện Trung Cộng tuyên bố chủ quyền đường lưỡi bò.

 Trong mấy năm qua, nhiều cuộc biểu tình chống Trung Cộng xâm lược đã diễn ra tại các thành phố lớn ở Việt Nam như Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, Nghệ An...các cuộc biểu tình này đều do các hội đoàn, tổ chức xã hội dân sự kêu gọi.

 Duy nhất cuộc biểu tình ở Bình Dương, Hà Tĩnh không phải do các tổ chức xã hội dân sự, các nhóm này kêu gọi. Đến nay tổ chức nào đứng ra tổ chức hai cuộc biểu tình bạo loạn này vẫn là một bí ẩn. Các thông tin về hai cuộc biểu tình này đều cho thấy bóng dáng của một phe phái trong chế độ cộng sản VN hiện nay nhúng tay vào tạo dựng lên.  Hai cuộc biểu tình phá hoại này đã giáng một đòn nặng nề vào uy tín của thủ tướng bấy giờ là Nguyễn Tấn Dũng.

Sau cuộc biểu tình bạo động ở Bình Dương, Hà Tĩnh. Một lá đơn của 3 giáo sư thuộc học viện chính trị Hồ Chí Minh đã đứng đơn quy kết nguyên nhân là do Nguyễn Tấn Dũng kích sự đối đầu Việt - Trung dẫn đến hai cuộc biểu tình bạo động trên bằng câu phát ngôn '' không đánh đổi chủ quyền lấy tình hữu nghị viễn vông ''. Học viện Hồ Chí Minh cũng là nơi mà Nguyễn Phú Trọng có nhiều gắn bó.

Lưu trữ

Tự điểnTự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"