Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

Ân xá Quốc tế Đức mở Thỉnh nguyện thư yêu cầu Bộ trưởng công an Trần Đại Quang trả tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức

Diễn Đàn Việt Nam 21

Thỉnh nguyện thư của Amnesty International Đức
Hãy trả tự do ngay cho Trần Huỳnh Duy Thức!
Ân xá Quốc tế Đức đã thực hiện một Thỉnh nguyện thư tiếng Đức gửi bộ trưởng công an Trần Đại Quang yêu cầu trả tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức với nội dung sau:
Tin liên quan:
"Trần Huỳnh Duy Thức bị bắt tháng 5 năm 2009. Ngày 20/01/2010, ông bị kết án 16 năm tù giam cùng 5 năm quản thúc với tội danh "âm mưu lật đổ chế độ" theo Điều 79. Ông đã hỗ trợ cải cách kinh tế và chính trị và dân chủ và thực hiện một cách ôn hoà quyền tự do ngôn luận của mình. Trong phiên tòa kháng cáo tháng 5 năm 2010 phán quyết xử tội vẫn bị giữ nguyên.
Vào tháng Tám năm 2012, Nhóm Công tác Liên Hiệp Quốc về Bắt giữ tùy tiện UNWGAD đã kết luận việc giam giữ và xử tội này là tùy tiện. Ân xá Quốc tế coi Trần Huỳnh Duy Thức là một tù nhân lương tâm.
DO ĐÓ, CHÚNG TÔI ĐÒI HỎI
- trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện của Trần Huỳnh Duy Thức
- Bảo vệ Quyền tự do phát biểu ý kiến được ghi rõ trong Điều 19 của Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị mà Việt Nam đã phê chuẩn. (ICCPR, Điều 19)."

Xin hãy hỗ trợ Ân xá Quốc tế đòi nhà cầm quyền Hà Nội trả tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức bằng cách ký tên vào Thỉnh nguyện thư cũng như phổ biến rộng rãi đến các thân hữu ngoại quốc tại Đức hoặc các nơi khác nếu họ hiểu tiếng Đức. Xin tải bản Thỉnh nguyện thư xuống [tại đây hoặc bấm vào hình kế bên] để ký tên và gửi về địa chỉ AXQT Đức ở phía dưới bản Thỉnh nguyện thư trễ nhất là ngày 31/12/2014.
ai_petition_tran_huynh_duy_thuc.png

Lưu trữ

Tự điểnTự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"