Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

TNLT Ngô Hào Viết Thư Kêu Oan


Sáng nay, vợ ông Ngô Hào là bà Nguyễn Thị Kim Lan đã đến thăm ông tại Nhà tù An Phước, Phú Yên. Ông Ngô Hào đã đọc cho bà Lan viết lá đơn kêu oan. Dưới đây là nội dung lá đơn nói về vụ án oan sai của ông.
"Công an thành phố và công an tỉnh đã tự biên, tự diễn, tự tung tự tác. họ đã thao tác từ USB của họ vào máy tính của tôi lá cờ vàng ba sọc đỏ to tướng tung bay phất phới trên màn hình và một số vấn đề như tôi đã liên lạc với hội nhân quyền quốc tế ông Vũ Quốc Dũng là có tội để họ vu cáo, chụp mũ ghép tội tôi" - Trích đơn của ông Ngô Hào

Lưu trữ

Tự điểnTự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"