Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

Đón Điếu Cày Đến Mỹ

12bếnnước: Mỹ đưa ông Điếu Cày nhưng lại không để ông cư ngụ tại Hoa Kỳ ? Lại phải chờ Canada làm thủ tục chấp nhận di trú cho ông. Thế có lạ lùng không? Chính trị không thể hiểu nổi, có lẽ Hoa Kỳ và chính phủ VN đã bắt tay để ông xa cách khỏi cộng đồng VNHN lớn nhất tại Hoa Kỳ? 

Phần 1
 


Phần 2

 

Lưu trữ

Tự điểnTự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"