Thứ Năm, 11 tháng 12, 2014

Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam khẳng định: Hội Nhà Văn đề nghị khởi tố Phạm Thành là đúng luật

Phạm Thành
Ngày 20/11/ 2014 Phạm Thành gửi đơn tố cáo Hội Nhà văn Việt Nam vi phạm pháp luật trong việc đem tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa của Phạm Thành dự thi với Hội Nhà văn lại bị chính Hội Nhà văn sử dụng tiểu thuyết làm tài liệu đề nghị khởi tố Phạm Thành đến Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.
Ngày 6 tháng 12 năm 2014 Phạm Thành nhận thông báo số 436B/TB-UBTQLHCHVHNTVN, ngày4/12/2014, của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam khẳng định việc Hội Nhà văn Việt Nam tố cáo, đề nghị khởi tố Phạm Thành là đúng luật:
“Lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam đã thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành, trong đó có Bộ luật tố tụng hình sự và luật An ninh quốc gia quy định về trách nhiệm của các tổ chức và công dân đối với An ninh quốc gia và trật tự an ninh toàn xã hội” (mời các bạn xem tòan bộ thông báo phía dưới).
Với việc khẳng định này, Phạm Thành cho rằng, Hội Nhà văn hành nghề viết văn kiêm luôn nghề làm “mật thám” chứ còn lăn tăn gì nữa hỡi các nhà văn Việt Nam đáng kinh của Tổ quốc chúng ta.

Có lẽ vì thế mà nhà văn tài năng, hiền lành Nguyễn Quang Lập có tới 4 thẻ Hội viên nên bị bắt, còn Phạm Thành cũng viết văn, viết báo nhưng chẳng có thẻ hội viên nào nên chưa bị bắt chẳng?
10275920_340549442807859_8742675050092180699_n.jpg

Lưu trữ

Tự điểnTự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"