Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014

40 năm trước kinh tế VN bằng Hàn Quốc?

Nguyễn Văn Tuấn
Một bài báo trên Vietnamnet của một vị giáo sư cao tuổi viết rằng "Khoảng 40 năm trước đây kinh tế Việt Nam với Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên còn ngang hàng nhau. So với Hàn Quốc kinh tế ở miền Bắc khi đó còn nhỉnh hơn một chút. GDP bình quân đầu người ở miền Bắc là khoảng 100 USD/người, còn Hàn Quốc là khoảng 80 USD/người." Cứ mỗi lần đọc những nhận xét như thế này tôi thấy phân vân vì khó tin. Tôi nghĩ 40 năm trước, Hàn Quốc đã hơn hẳn VN về kinh tế và khoa học & công nghệ.
Tôi thử kiểm tra nguồn tài liệu của World Bank (1) thì thấy rõ ràng năm 1975, Hàn Quốc có GDP cao hơn Việt Nam. Theo số liệu của World Bank World Development Indicators do nhóm Oxford Economic Forecasting phân tích, thì năm GDP của Hàn Quốc năm 1975 là 100 tỉ USD (tính theo giá trị năm 2010), cao gấp 5.5 lần so với VN (lúc đó ước tính là 18.1 tỉ USD). Thật ra, năm 1975, GDP của Thái Lan là 43.2 tỉ USD, tức đã hơn gấp 2 lần VN.

Tôi thấy mấy con số này có vẻ phù hợp với thực tế mà tôi quan sát. Năm 1981, khi đến Thái Lan, tôi đã thấy họ hơn miền Nam rất xa. Thủ đô Bangkok của họ đã hơn hẳn Sài Gòn về qui mô và trình độ phát triển. Mà, nghĩ cũng hợp lí, một đất nước bị tàn phá vì chiến tranh thì làm sao bằng một đất nước làm giàu trong thời bình, thậm chí còn nhờ chiến tranh của VN mà họ thăng tiến. Chẳng hiểu sao thời đó mình hay gọi Sài Gòn là "Hòn ngọc Viễn Đông". Có lẽ là một cách tự ru ngủ mình thôi.
Trước 1975, Hàn Quốc (lúc đó tụi tôi quen gọi là "Đại Hàn") từng tài trợ cho miền Nam Việt Nam. Năm 1972 họ từng xây dựng bệnh viện cho VNCH (Bệnh viện Chợ Quán). Trước đó (1969-70) Hàn Quốc đã từng xây xa lộ cho VNCH và được dùng cho đến nay. Thời đó, trình độ công nghệ cầu đường của họ đã hơn hẳn VN (không tính miền Bắc VN). Khó có thể nói 40 năm trước Hàn Quốc tương đương với VN được. Tôi nghĩ 40 năm trước Hàn Quốc đã hơn VN khá xa.
_________________________
Xê Nho NVP: GS Trần Đình Bút khi nêu con số so sánh là có ý tốt thôi: với một xuất phát điểm gần như bằng nhau nhưng 40 năm sau Hàn Quốc đã vượt lên hơn Việt Nam rất nhiều lần. Cái cảnh báo này là cần thiết bởi sau 40 năm đúng là Việt Nam đang tụt hậu so với nhiều nước khác.
Tuy nhiên con số ông đưa ra không chính xác, càng làm cái nhầm tưởng Việt Nam ngày xưa ngon lành không thua ai càng dai dẳng. Ông nói cách đây 40 năm “So với Hàn Quốc kinh tế ở miền Bắc khi đó còn nhỉnh hơn một chút. GDP bình quân đầu người ở miền Bắc là khoảng 100 USD/người, còn Hàn Quốc là khoảng 80 USD/người”. Nói vậy là nói ẩu.
GDP đầu người của Hàn Quốc năm 1974 là 569 đô-la Mỹ còn của miền Bắc Việt Nam là 75 đô-la Mỹ và của miền Nam Việt Nam là 114 đô-la Mỹ. Lúc đó Hàn Quốc đã hơn Việt Nam 5, 6 lần rồi.
Ông Bút nói tiếp: “Thế mà nay họ đã gần 40.000 USD/người, ta mới khoảng 2.000 USD/người. Họ đã hơn ta gấp 18 – 20 lần!” Con số gần 40.000 đô-la này cũng là nói ẩu.
Thực tế GDP đầu người của Hàn Quốc năm 2013 là 25.977 đô-la Mỹ và của Việt Nam là 1.911 đô-la, tức nước họ hơn chúng ta khoảng hơn 13 lần.

Lưu trữ

Tự điểnTự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"