Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2008

Rồng đá và Hồi ký

Chao ơi, mấy hôm nay những người đồng hương ở cố hương đến thăm blog dồn dập chỉ vì hai cuốn sách Rồng Đá (bị tịch thu ở VN) và Hồi ký của GS Nguyễn Đăng Mạnh.
Thế mới biết những gì càng cấm càng dấu thì người ta càng tìm đến bằng mọi cách trong cái thời đại thông tin liên mạng này. Blog trở thành top ten của Google thế này thì cũng "nguy hiểm" quá, không khéo lại vào sổ đen của nhà nước. Phải nghĩ gấp ra mấy cái tên blog khác để thông báo (thay đổi) khi bị chận ở VN chứ phải không? :-))

Lưu trữ

Tự điểnTự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"