Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2008

Du học sinh ở Nhật (?)

Hôm nay đi làm tôi sẽ chỉ mong cô bạn Nhật của tôi chưa hề nghe tin tức hay đọc những bài báo như thế này. Tôi sẽ chẳng còn tí tự hào là người Việt trước mặt cô khi thế hệ tương lai của đất nước, những người mang tiếng là nghiên cứu sinh (?) là những người ăn cắp trên đất Nhật. Ai đã làm cho bao thế hệ mất hết lòng tự trọng cho chính họ và danh dự của Tổ Quốc?

Lưu trữ

Tự điểnTự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"