Thứ Tư, 10 tháng 12, 2008

Chuyện lải nhải

Nếu trên đời các ông thường hay ta thán về các bà vợ hay lải nhải lắm chuyện, thì ít nhất giờ đây có một người sẽ luôn luôn cảm ơn vợ vì cái tính lải nhải. Cho nên các bà nào từ trước tới nay chưa biết lải nhải là gì cũng nên tập là vừa, biết đâu mua được hạnh phúc bằng .... tiền.

Lưu trữ

Tự điểnTự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"