Thứ Hai, 8 tháng 12, 2008

Bình Loạn

Nói phải tội, blog trước viết va vớ vớ vẩn chê thanh niên VN, chứ thật ra phải chê cho chính xác là các ông thanh niên phục vụ ăn lương của đảng mới đúng, họ làm những việc như sau thì dân Tầu cứ việc sang VN ở (vì có cần visa vào VN đâu), rồi xin đăng ký làm công dân VN, sau đó biểu tình đòi sát nhập với "main land" (như một số dân Taiwan vậy). Cái kiểu này thì tôi không cần đợi năm năm nữa có cần xin lại hộ chiếu VN không? Vì còn VN đâu nữa mà xin.

Lưu trữ

Tự điểnTự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"