Thứ Ba, 23 tháng 12, 2008

Venice (trong mưa lụt)

Cũng là lụt, mà chỉ thấy dân du lịch vẫn vui vẻ đi chơi, chứ không thấy rác rến nổi lềnh bềnh, dù sao Venice cũng nổi tiếng là thành phố trên nước rồi, cho nên có thêm tí nước nữa cũng không sao. Biết đâu một ngày nào Hànội, thủ đô sẽ cũng nổi tiếng là thủ đô trên nước, lúc đó chính phủ VN và dân không còn ai xì xèo trách móc nhau nữa (?). Nhìn hình mà nhớ lại chuyến đi vưà qua, lúc đó cũng có trận bão, để được tắm mưa ở Venice, cho nên may quá nếu lụt thế này thì lúc ấy tôi không biết bơi đi đâu, vì có biết bơi đâu cơ chứ.

Lưu trữ

Tự điểnTự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"