Thứ Tư, 3 tháng 12, 2008

Quản lý blog (?)

Nhà nước VN lo những chuyện "lo bò trắng răng" khi đòi quản lý Blog, mà không dồn nỗ lực chăm lo cho trẻ con, người nghèo thay vì lại chỉ cho phép báo chí đăng những bài báo lâm ly cảm động kêu gọi dân lo cho những người khốn khổ.
Chỉ cần tự nhìn một ngày post mấy cái blog là tôi tự "kiểm soát" mình không post hơn nữa, vì có ai tra tấn đâu mà khai tất cả những điều mình suy nghĩ. Đó là tự do của một cá nhân, thích thì viết, cảm thấy "lắm chuyện" quá thì ngưng, có thế mà nhà nước cũng đòi cấm đòi cản. Cho nên tôi cũng như bao nhiêu người khác cứ chờ cho đủ năm năm để nhà nước VN chia tay (không phải tổ quốc nhé) với tôi luôn, tôi chỉ cho tôi quyền kiểm soát ý nghĩ của tôi, không phải nhà nước nào hết.

Lưu trữ

Tự điểnTự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"