Thứ Hai, 24 tháng 11, 2008

Rồng Đá

Nhà xuất bản Đà Nẵng hẳn là luôn thể hiện tinh thần đi tiên phong, cải cách của cụ Phan Chu Trinh, Phan Khôi (?). Tất cả các tác phẩm bị nhà nước chăm chút để ý và ... tịch thu luôn, đều được xuất bản ở Đà Nẵng. Cuốn sách Rồng Đá có vấn đề và bị nhà nước giữ dùm. Ai muốn đọc thì phải nhanh tay vào copy lại trước khi cái trang Văn nghệ này gỡ xuống thì sẽ không hiểu đầu đuôi rễ má ra sao.

Lưu trữ

Tự điểnTự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"