Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2008

Thư ngỏ của ông Bùi Minh Quốc

Hôm nọ nghe một tin là các nhà đầu tư ngắm vào thị trường ở Đà Nẵng là nơi có thể đầu tư kinh doanh khá hơn những nơi khác ở VN, có lẽ tinh thần cải cách thông thoáng ở đây chăng?
Cho nên vụ việc NXB Đà Nẵng bị đình chỉ lần này có thư ngỏ của ông Bùi Minh Quốc xin trưng cầu dân ý để cho tư nhân làm báo và xuất bản, đồng thời công khai tất cả các sách báo được xuất bản bởi NXB Đà Nẵng, đã bị thu hồi, để nhân dân phán đoán. Khổ công ông viết cho vui thôi, rồi cũng là viên sỏi rơi xuống lòng sông?

Lưu trữ

Tự điểnTự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"