Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016

TRƯƠNG MINH TAM KỂ LẠI 6 NGÀY TRONG ĐỒN

Sau một phóng sự về môi trường ở Vũng Áng – Hà Tĩnh, anh phải trải qua 6 ngày đêm bị an ninh Hà Tĩnh & Hà Nam hành hạ, đánh đập, nhục mạ, xúc phạm nhân phẩm, anh đã trở lại bên bạn bè.

Lưu trữ

Tự điểnTự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"