Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2015

Về Nguyễn Bá Thanh

JB Nguyễn Hữu Vinh
Nguyễn Bá Thanh

Như vậy, Nguyễn Bá Thanh, một đảng viên CSVN đã dối trá khi thề nguyền tin tưởng vào Chủ nghĩa Mác - Lenin để được đứng vào Đảng CSVN, một đảng theo Chủ nghĩa vô thần.

Nguyễn Bá Thanh dù thề nguyền nhưng vẫn âm thầm theo tôn giáo, là "thuốc phiện của nhân dân" - CN Mác - Lenin. Cháy nhà mới ra mặt chuột đây: "Thượng tọa Thích Quảng Tâm (chùa Pháp Lâm) chủ trì buổi lễ, đọc sớ cầu an nêu rõ: "Cầu cho ông Nguyễn Bá Thanh, sinh năm Quý Tỵ, 62 tuổi, pháp danh Chúc Phước, hiện lâm trọng bệnh, đang chữa trị tại Hoa Kỳ được thân tâm an lạc, tật bệnh tiêu trừ".

Nghĩa là Nguyễn Bá Thanh đã phỉ nhổ vào cái Chủ nghĩa mà ĐCS đang theo đuổi là vô thần vô thánh, vật chất có trước, tinh thần có sau.

Điều đáng tiếc, là Nguyễn Bá Thanh đã không tỉnh ngộ ngay khi còn quyền lực đầy mình.
Chỉ riêng vụ Cồn Dầu, linh hồn oan khuất Thomas Nguyễn Thành Năm bị đánh đập đến khi chết, những phần mộ ở Nghĩa trang Cồn Dầu bị cưỡng đoạt phá nát để buộc di chuyển khi họ đã nằm đó hơn 130 năm nay.

Rồi linh hồn bà cụ bị cướp xác, hàng loạt giáo dân Cồn Dầu bị đánh đập hàng tháng trời đến mức bạc nhược... đều có bàn tay Nguyễn Bá Thanh hoặc Nguyễn Bá Thanh không thể trốn tránh trách nhiệm của mình.

Và hôm nay, hậu quả nhãn tiền.

Hẳn rằng trên giường bệnh, Nguyễn Bá Thanh sẽ có đủ thời gian để ngẫm lại những việc mình làm...

Nhưng, đã quá muộn.

Nguyễn Bá Thanh có thể kiếm được núi tiền và biển bạc, nhưng chỉ một cơn đau như thế thì của Seda lại trả về Seda mà thôi.
Một người bạn của mình ở Mỹ nói với mình rằng mới gặp Nguyễn Bá Thanh ở bệnh viện, mỗi ngày nằm viện ở đó là hơn 20.000 USD. Vậy thử tính từ 16/8 đến nay, bao nhiêu công trình để cứ mỗi công trình 5 % cho đủ?

Có lẽ, những điều này không có ích cho Nguyễn Bá Thanh hiện nay nữa mà sẽ có ích cho những kẻ cầm quyền đang say máu quyền lực.

Hẳn là Nguyễn Đức Nhanh, Nguyễn Phế Thải, rồi đàn em kế tiếp sẽ có được những ví dụ nhãn tiền.

JB Nguyễn Hữu Vinh
Theo diễn đàn CTM

Lưu trữ

Tự điểnTự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"