Thứ Ba, 6 tháng 1, 2015

Tạm biệt

Gửi các bạn đọc blog, lẽ ra cái post này phải xuất hiện vào ngày cuối năm 2014.  Sau 7 năm "copy and paste" để đọc những bài viết liên quan đến thời sự, con người Việt Nam, và cũng có thể chia sẻ chút tin...tức (mình) đến những bạn đọc xa xôi không thể đến cùng những trang blog nổi tiếng và cũng khỏi phải nhận hay gửi tin tức qua email.
Đến một lúc nào đó chủ blog cũng cảm thấy mệt mỏi vì những tin tức liên quan đến VN, một thời hay đọc báo online chính thống của VN rồi cũng chán không muốn đọc.  Bỏ sang đọc blog và post lại, và đến lúc này thì phải nghĩ, ừ thì VN cũng có những thay đổi tích cực, nhưng điều đó quá nhỏ so với thế kỷ 21 này.  Trong khi tuổi trẻ VN thì quá nửa dân số ở VN, khi thời đại Internet trở nên tân tiến hơn, tuổi trẻ VN sẽ thay đổi đất nước, phải hy vọng vào điều đó, cho nên thôi không đọc blog nữa.  Bởi vì nếu họ không thay đổi được đất nước thì cũng chẳng có gì cho người đọc blog như tôi phải quan tâm, cứ bắt chước họ, cứ để cho "đảng và nhà nước" lãnh đạo và quản lý cho khỏi rách việc :-). Chứ lâu lâu đọc kiến nghị, với thư ngỏ, đọc mãi chờ dài cổ chả thấy tin gì vui.  Life is too short.  Đã đến lúc phải vui với điều khác. Chia tay với ngàn người đọc hàng ngày cũng cảm thấy áy náy.  Nhưng đã có những trang blog khác đẹp và đầy đủ tin... tức cho người đọc.  Trang blog này sẽ vẫn giữ để cập nhật những bài mới của các trang blog nổi tiếng khác.  

Mến chúc những bạn đọc hàng ngày một năm mới tràn đầy những tin vui.

Blog 12Bếnnước

Lưu trữ

Tự điểnTự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"