Thứ Năm, 2 tháng 9, 2010

Tránh một cơn bão tố ở biển Nam Trung Hoa

Sáng sớm đọc bài báo đáng chú ý này Avoiding a Tempest in the South China Sea (Tránh một cơn bão tố ở biển Nam Trung Hoa).  Tác giả nói đến xung đột ở biển Đông Việt Nam, và đề nghị làm sao để tránh một trận chiến đối đầu.
Bận không thể dịch, bạn nào muốn đọc tiếng Việt, copy bài vào Google, chọn dịch tiếng Anh sang Tiếng Việt, dĩ nhiên bài dịch lủng củng nhưng người đọc quan tâm cũng tạm hiểu ý của tác giả.  Đọc được tiếng Anh thì tốt hơn.
Đã có bản dịch ở đây

Lưu trữ

Tự điểnTự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"