Thứ Bảy, 4 tháng 9, 2010

Blog Lê Diễn Đức bị tin tặc

Các bạn quý mến

Blog “FreeLeCongDinh bị tường lửa chặn từ vài hôm nay và các bạn ở Việt Nam không truy cập được nữa. Tiếp đến là các trang “Thông Luận”, “Tiền Vệ”, "Trắng Đen Online"  và hôm nay (23/08) “X-Caphevn”, “Talawas”, Dân Luận” cũng đã bị tin tặc tấn công.
Trang Blog của tôi www.ledienduc.wordpresss.com cũng đã bị tin tặc tấn công trong hôm nay, nhờ các bạn đăng tải giùm thông báo sự cố này lên các trang mạng để đọc giả được rõ và hạn chế truy cập vào trang blog để bị nhiễm virus!
Thân mến
LDD

Lưu trữ

Tự điểnTự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"