Thứ Tư, 1 tháng 9, 2010

Chiếc tàu Kirk cứu nạn

Nhắc tới câu chuyện tàu cứu nạn của VN đối với ngư dân Việt mới đây đã làm mất chiếc tàu được cứu nạn, người ta không khỏi nghĩ đến thế nào là hai chữ đồng bào và kẻ thù. Bao giờ người thuyền trưởng VN nói một câu như kỹ sư  của tàu Kirk "Sinh mạng con người qúi giá hơn máy móc (hardware)", ý ông nói họ có thể bỏ cả một chiếc máy bay để cứu con người.

Một câu chuyện về người phi công 35 năm trước, ông Ba Nguyễn đã lái chiếc máy bay, thả vợ con xuống chiếc tàu Kirk của Mỹ để tìm đường thoát cho gia đình. Sau đó ông nhảy thoát ra khỏi chiếc máy bay và được cưú trong chiếc quần đùi. Chiếc tàu Kirk đã cưú thoát từ 20 đến 30 ngàn người trong những ngày cuối cùng của tháng Tư năm 75. Bây giờ thủy thủ đoàn đang tìm lại những người họ đã cứu để dựng lại cuốn phim mà lịch sử chiến tranh Việt Nam đã bỏ quên.

Bao giờ toàn dân VN mới được "cho phép" nhìn lại cuộc chiến ấy một cách thẳng thắn hơn nhân bản hơn thay vì là những hãnh tiến về những cuộc chống xâm lăng của đất nước, không hiểu sao họ chỉ nói đến cuộc chiến chống Pháp chống Mỹ mà không thấy nói đến chống Tàu. Vừa qua đi chơi, ngay cả những người cùng tuổi với tôi, không ai biết về cuộc chiến 1979 với Trung Quốc, đủ thấy nhà nước CSVN có đường hướng nhất định trong vấn đề truyền thông.

Bây giờ biển Đông sẽ có nhiều tầu Mỹ qua lại, không lẽ xúi ngư dân VN hãy cầu nguyện cầu cứu tầu Mỹ cứu thay vì tầu VN?

Lưu trữ

Tự điểnTự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"