Thứ Tư, 1 tháng 6, 2016

"Động cơ" là gì

12Bếnnước: Tình cờ lướt net nghe cái cô dẫn chương trình cứ liên tục hỏi cái câu "động cơ là gì" tắt đi không muốn nghe nữa, từ trước tôi cứ nghĩ đó là một từ khi nói về máy móc. Bây giờ mới biết ở VN họ dùng như một cách để hỏi cung người ta, để buộc tội thiên hạ. Tại sao không dùng chứ chủ ý, mục đích. Cứ nghe động cơ, thấy mà ớn. Tắt đi rồi mới biết là nhiều người trên nét cũng bất đồng vì mấy cái chữ "động cơ".

 “ 60 phút mở ” - Chia sẻ trên mạng xã hội để làm gì?

Lưu trữ

Tự điểnTự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"