Thứ Tư, 19 tháng 8, 2009

(Lại) Hồi ký của Một Thằng Hèn

Hôm lâu rồi post cái blog về cuốn sách của ông Tô Hải được đưa lên mạng, hai ba hôm sau cuốn sách lại được "thu hồi" để sửa chữa (?). Nay thấy cuốn sách xuất hiện ở chốn khác, chả biết có đúng như sách in không, thôi thì ai trong nước muốn đọc thì chịu khó vào đọc ở đây:

Tính thì thích đi chơi nên đi về lại lo "nghiên cứu" chuyện đi chơi nữa :-). Bởi thế mới đọc cái bài về nước Ý cho chuyến đi trong tương lai không ngờ nó lại liên quan tới cuốn sách của ông :-) Điều này có phải chơi thì chơi nhưng không quên chuyện quê nhà của tác giả (và của blogger nữa)

Lưu trữ

Tự điểnTự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"